UZTURAM
mājaslapas, epastus
KONTAKTI
22003111, info@tunt.lv
PALĪDZĪBA
22003111, help@tunt.lv


Kā pielikt savu e-pasta kontu Mozilla Thunderbird?
Kā arhivēt e-pastus prom no servera?
Kas jādara pirmo reizi nonākot webmailā ?
Kā ieslēgt drošās pārbaudes režīmu e-pasta programmā ?


Jaunajā webmailā spiežam uz sekojošām pogām, norādītajā secībā un aizpildam laukus ar nepieciešamo informāciju.
0
Lai pieslēgtu drošo e-pasta pārbaudes režīmu
ir nepieciešams izveikt sekojošas izmaiņas pasta programmā
(Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Mail.app) :

Outlook Express

Aizejam uz Tools > Accounts:

Izvēlamies sadaļu Mail un paņemam iepriekš izveidoto kontu un nospiežam labajā pusē Properties:

Sadaļā advanced ieliekam ķeksi pie "This server requires a secure connection (SSL)" :

pēc tam tik OK > Close > Send/Recv
Mozilla Thunderbird

Aizejam uz Tools > Account Settings:

Izvēlamies sadaļu Server Settings ieliekam ķeksi pie "SSL" :

pēc tam tik OK > Get Mail
Mail.app

Aizejam uz Mail > Preferences:


Izvēlamies konkrēto kontu un sadaļu Advanced, ieliekam ķeksi pie "Use SSL" :


pēc tam aiztaisam Preferences > Get New Mail