VEIDOJAM
programējam mājaslapas
UZTURAM
mājaslapas, epastus
KONTAKTI
22003111, info@tunt.lv
PALĪDZĪBA
22003111, help@tunt.lv

Kā pielikt savu e-pasta kontu Mozilla Thunderbird?
Kā arhivēt e-pastus prom no servera?
Kas jādara pirmo reizi nonākot webmailā ?
Kā dzēst e-pastus uzreiz, bez atkārtotas "Purge Deleted" spiešanas ?
Kā izveidot jaunus filtrus, lai e-pasti automātiski šķirojas pa folderiem ?
Kā ieslēgt drošās pārbaudes režīmu e-pasta programmā ?


Jaunajā webmailā spiežam uz sekojošām pogām, norādītajā secībā un aizpildam laukus ar nepieciešamo informāciju.
0
Lai sūtītāja adrese uzrādītos pareizi, pirmo reizi ieejot webmail sistēmā ir jādodas uz sadaļu "Options", tad "Personal Information" un tad attiecīgajos lauciņos (gan "From: address", gan "Reply-to: address") jāieraksta sava e-pasta adrese.Lai dzēstu e-pastus uzreiz pēc "Delete" nospiešanas, dodamies uz "Options" > "Deleting and Moving messages" un ieliekam attiecīgo ķeksi.Lai izveidotu filtru e-pasta automātiskai pārvietošanai uz kādu folderi, dodamies uz "Filters" un izveidojam jaunu filtru spiežot uz "New Rule".

Lai panāktu filtru automātisku iedarbošanos pie ienākšanas pastkastē, dodamies uz "Options", tad "Filters" un ieliekam attiecīgo ķeksi.Lai pieslēgtu drošo e-pasta pārbaudes režīmu
ir nepieciešams izveikt sekojošas izmaiņas pasta programmā
(Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Mail.app) :

Outlook Express

Aizejam uz Tools > Accounts:

Izvēlamies sadaļu Mail un paņemam iepriekš izveidoto kontu un nospiežam labajā pusē Properties:

Sadaļā advanced ieliekam ķeksi pie "This server requires a secure connection (SSL)" :

pēc tam tik OK > Close > Send/Recv
Mozilla Thunderbird

Aizejam uz Tools > Account Settings:

Izvēlamies sadaļu Server Settings ieliekam ķeksi pie "SSL" :

pēc tam tik OK > Get Mail
Mail.app

Aizejam uz Mail > Preferences:


Izvēlamies konkrēto kontu un sadaļu Advanced, ieliekam ķeksi pie "Use SSL" :


pēc tam aiztaisam Preferences > Get New Mail